Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Vijftig jaar Nobelprijs Economie: de Macromodellen van Tinbergen en het monetaire gezichtspunt

Martin Fase

Dit artikel laat een aantal Nobelprijswinnaars voor economie de revue passeren die werkten in de geest van Tinbergen. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan de monetaire aspecten in de macro-economische econometrische modellering. Voorts krijgt een aantal alternatieven voor de door Tinbergen in gang gezette bouw van structuurmodellen aandacht alsmede een aantal verfijningen in de financieringstheorie die hun neerslag kregen in de macro-economie en werden geëerd met de Nobelprijs.