Natuur, Conjunctuur, Bankkapitaal

Van zacht naar hard: milieueffecten in kosten-batenanalyses

Koopmans, Carl

In kosten-batenanalyses worden 'zachte' natuur- en milieueffecten doorgaans wel genoemd, maar niet altijd gemonetariseerd. Daardoor krijgt omgevingskwaliteit in het kosten-batensaldo en in de conclusies vaak onvoldoende gewicht. Dat kan niet alleen leiden tot een onvolledig beeld van de kosten en baten van projecten, maar ook van de kosten-batenmethode zelf: deze wordt gezien als een aanpak die vooral om 'harde' effecten draait. Bovendien zijn er goede redenen om lange termijn milieueffecten zwaarder te wegen met een lagere disconteringsvoet.