Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Tinbergen en de Nobelprijzen voor internationale handel

Steven Brakman, Harry Garretsen en Tristan Kohl

Jan Tinbergen won 50 jaar geleden de eerste Nobelprijs voor de economie. Hoewel met name geprezen door het Nobelprijscomité voor zijn bijdragen op het terrein van de econometrie en macroeconomie heeft Tinbergen evenwel ook zo zijn stempel gedrukt op het vakgebied van de internationale handel.