Pensioenen en Energie

Sociale cohesie vermindert overlast in arme wijken

van Dijk, Machiel; de Jong, Myrthe

Veel achterstandswijken in Nederland kampen met problemen als kleine criminaliteit en asociaal gedrag. Desondanks zijn er voldoende wijken met sociaal-economische achterstanden die weinig van dit soort problemen kennen. Wat bepaalt of armere wijken wel of niet te maken hebben met problemen als vervuiling, vernieling en overlast door hangjongeren? Met behulp van een nieuwe dataset op buurtniveau onderzoeken wij of informele controle en sociale cohesie verschillen in asociaal gedrag en kleine criminaliteit tussen wijken kunnen verklaren. Potentiële problemen met endogeniteit proberen wij te ondervangen door gebruik te maken van een opdeling tussen arme en rijke wijken. Daarbij blijkt dat het effect van sociale cohesie sterker is in arme wijken dan in rijke wijken. Deze bevinding geeft belangrijke aanwijzingen over de causaliteit. Onze resultaten suggereren dat meer sociale
cohesie in een wijk de mate van overlast vermindert.