Rutte III en de gebrekkige boekhouding van de BV Nederland

Paul Teule

Het is –helaas- usance dat in een regeerakkoord, als ook in de jaarlijkse rijksbegroting, inclusief flankerende documenten (doorrekeningen, de Macro Economische Verkenning, de Miljoenennota), de economische analyse volledig geënt wordt op het bruto binnenlands product (bbp). De overheid bevestigt en legitimeert keer op keer de notie dat het bbp en ‘de economie’ inwisselbaar zijn. En dat terwijl de economie welbeschouwd het vermogen is om het bbp, en daarmee onze inkomens, te produceren. Het regeerakkoord van Rutte III, en de bijgeleverde notitie van het CPB, breken helaas niet met deze traditie. Daardoor is een échte, integrale economische analyse van de nieuwe plannen onmogelijk.