Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Nobelprijzen voor de speltheorie

Eric van Damme

Speltheorie is een methode voor het modelleren van strategische interacties (situaties waarin de deelnemers zich bewust zijn van het feit dat zij elkaars handelen wederzijds beïnvloeden) en het voorspellen van uitkomsten daarvan. Sinds 1994 is de Nobelprijs voor de economie vier keer toegekend voor werk binnen dit gebied, waarbij in totaal 9 economen geëerd werden: John Nash, John Harsanyi, Reinhard Selten, Robert Aumann, Thomas Schelling, Eric Maskin, Roger Myerson, Lloyd Shapley en Alvin Roth. Daarnaast werd de prijs diverse malen toegekend aan onderzoekers op nauw verwante gebieden, of die hun inzichten verwierven met behulp van speltheoretische methoden, zoals William Vickrey en Jean Tirole. In dit artikel worden de fundamentele bijdragen van deze Nobelprijswinnaars besproken en in een breder kader geplaatst.