Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Nobelprijzen in de macro-economie

Bas van Groezen en Louis Raes

De prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel (hierna ‘Nobelprijs’ genoemd) werd voor het eerst uitgereikt in 1969. Sindsdien vielen negen economen in de prijzen voor hun bijdrage aan onze kennis van de macro-economie. Let wel, in deze beschouwing laten we vakgebieden zoals monetaire economie of groei buiten beschouwing. Ruimere definities van macro-economie zouden deze ook omvatten en dan loopt de teller natuurlijk op.