Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Nobelprijzen in de Econometrie

Jaap Abbring, Peter Boswijk en Arthur van Soest

De eerste Nobelprijs Economie erkende de ontwikkeling van de moderne econometrie, die de economische wetenschap fundamenteel heeft veranderd. Een van de laureaten was Jan Tinbergen, aan wie Nederland een bijzonder rijke traditie van econometrieonderzoek en -onderwijs te danken heeft. Latere Nobelprijzen beloonden zowel bijdragen aan de econometrie als economen die zulke bijdragen hebben geleverd, maar de prijs kregen voor ander werk. Dit artikel geeft een kort overzicht van deze Nobelprijswinnaars, met bijzondere aandacht voor enkele laureaten wiens bijdragen nog direct een rol spelen in huidig empirisch onderzoek.