Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Marktfalen: asymmetrische informatie, zoekfricties en marktmacht

Pieter Gautier

Een groot deel van het economische onderzoek houdt zich bezig met de vraag onder welke voorwaarden markten goed functioneren. Dit artikel gaat in op een drietal Nobelprijzen waar marktfalen centraal staat: (i) asymmetrische informatie, (ii) zoekfricties en (iii) marktmacht en tweezijdige markten. Het werk van de Nobelprijswinnaars illustreert mooi hoe een goede beleidsmaker te werk zou moeten gaan. Vraag je allereerst af of aan de voorwaarden voor een goedwerkende markt is voldaan. Zo niet, kan de overheid het marktfalen corrigeren? Ten slotte, hoe kun je dit het beste kan doen (bijvoorbeeld: subsidies, belastingen, regulering of creëren van een missende markt)?