Uithangbord dat uitnodigt om nieuws te lezen

Goed nieuws is geen nieuws: over de ingewikkelde driehoeksrelatie tussen economie, economisch nieuws en publieke opinie

Alyt Damstra

Economisch nieuws heeft een eigen dynamiek. Door journalistieke selectiemechanismes en de aard van economische informatie wordt berichtgeving onder meer getekend door een negativity bias – de oververtegenwoordiging van informatie over negatieve gebeurtenissen en ontwikkelingen. En daardoor kan economisch nieuws, los van de echte economische omstandigheden, een onafhankelijke invloed uitoefenen op de publieke opinie . Precies deze driehoeksrelatie – tussen economie, economische berichtgeving en publieke opinie – was onderwerp van mijn promotieonderzoek.