Uithangbord dat uitnodigt om nieuws te lezen

Economische journalistiek

Marc Pomp, Bert Tieben en Paul Teule

Dit themanummer over economische journalistiek is grotendeels gevuld met bijdragen van economische journalisten zelf. De motivatie voor een themanummer over dit onderwerp is dat goede economische journalistiek van groot maatschappelijke belang is. Dit artikel geeft een onderbouwing van deze stelling. Vervolgens vatten we de zes artikelen samen, gevolgd door een poging de rode draden uit de verschillende artikelen te halen. We sluiten af met een oproep aan ‘vrije economen’ om vooral actief deel te nemen aan het publieke debat en aan hoofdredacties om te zorgen voor een divers palet aan economische invalshoeken.